Tandblegning i København

Tændernes yderste lag kaldes emalje. Farven på emaljen er til dels genetisk betinget, men kan under tændernes udvikling misfarves fx pga. et tandtraume eller indtag af bestemte typer medicin.

De fleste misfarvninger kommer dog med tiden pga. hvad vi udsætter tænderne for. Kaffe, the, rygning og rødvin bærer en stor del af skylden. En tandrensning kan fjerne en del misfarvninger samt tandsten, men nogle gange er misfarvningen trængt så langt ind i emaljen, at det ikke er nok. Her kommer en tandblegning ind i billedet. Siden 1980’erne har man haft forskellige blegemetoder som et tilbud til dem, der gerne vil have hvidere tænder. Kort fortalt er det carbamid peroxid i blegegelen, der reagerer med vand og danner brintoverilte. De små porøsiteter i emaljen gennemtrænges og misfarvningerne nedbrydes. Alle sunde tænder kan som udgangspunkt gennemgå en tandblegning, men resultatet afhænder af årsagen til misfarvningerne samt det efterfølgende indtag af farverige fødeemner osv. Desuden bleges fyldninger og kroner ikke, så har man mange fyldninger i fronten, kan det være nødvendigt at pudse dem op eller udskifte dem efterfølgende. Er emaljen tynd pga. fx syreskader fra sodavand, vil den mørkere dentin skinne igennem. Denne type tænder bør heller ikke bleges.

TandCity tilbyder tandblegning derhjemme

Det kræver 3 besøg hos os. Ved første besøg tager vi aftryk af dine tænder, så vi kan lave et par individuelle blegeskinner til din tandblegning. Dem udleverer vi ved andet besøg, hvor vi også tager kliniske fotos af dine tænder samt pudser dem. Du får udleveret blegegel samt instrukser, og så er du klar til at blege derhjemme. Typisk bleger man 4 timer i døgnet og kan se resultat efter en lille uge. Tænderne kan godt være ekstra følsomme i perioden efter en tandblegning, hvilket behandles med fluor. Ved tredje besøg kontrollerer vi farven og tager nye Fotos. Typisk holder en tandblegning mellem 6 mdr. og 2 år, men ønsker du på et senere tidspunkt at blege igen, skal du blot købe ny blegegel og lægge i de eksisterende skinner.

Læs mere om vores behandlinger og priser.

Tandblegning i København
Tandblegning før/efter tandcity