Tænderskæren og Tandpres

Hovedpine, tænderskæren og tandpres! Er det noget, som du kender til?

Behandling:

Behandling af bruxisme består i at behandle årsagen og forebygge yderligere tandslid og gener. Årsagen kan ofte være svær at behandle. Forebyggelse af yderligere slid og nedsættelse af aktiviteten i tyggemusklerne kan bl.a. ske ved en såkaldt RFS-skinne. En RFS-skinne er en hård akrylskinne, som klikkes fast på tænderne i enten over- eller undermunden. RFS-skinnen fremstilles individuelt, så den passer præcis til tænderne. Skinnen tilpasses, så den har en jævn overflade, som passer til ens kæbeled og tyggemuskler. Derved vil tyggemusklerne aktiveres mindre, og skinnen vil beskytte tænderne mod yderligere slid, da der i stedet slides på skinnen.

Hvis bruxisme har medført et tandsubstanstab, kan der være behov for fyldninger eller kroner. Hvis tandsubstanstabet er meget stort, og biddet er blevet mindre, kan der være behov for bidhævning. Ved bidhævning vil man reetablere biddet. Det er en mere omfattende behandling, som bl.a. består i erstatning af evt. mistede tænder og opbygning af tænder med kroner.

Undersøgelse:

Når man som patient kommer til en almindelig undersøgelse, undersøges der for funktionelle problemer i tyggemuskler og kæbeled. Derudover vil tænderne bliver undersøgt og vurderet, om tandsliddet er større end det normale slid, som foregår, når der spises etc. Det er ikke kun bruxisme, som kan føre til tab af tandsubstans og ændring i biddet. Syreskader kan bl.a. også medføre tandsubstanstab.

Fine tænder Tandcity
Bideskinne Tandcity
stop tandcity