Patientkategori

Patientkategori

Er du grøn, gul eller rød? Kom ind til din tandlæge på Østerbro og find ud af dette!

Fra 1. april 2015 skal alle tandlæger inddele deres patienter i tre forskellige kategorier. Kategorierne er: grøn, gul og rød. Inddelingen bruges til at fastlægge, hvor ofte du skal besøge din tandlæge for at få undersøgt dine tænder. Du har sikkert gået regelmæssigt til tandlæge hvert kvartal, halve år, årligt etc. – og måske aldrig tænkt over, hvorfor du netop har haft dette indkaldeinterval. Hvis ikke at du har gået regelmæssigt til tandlæge, er dette en god mulighed for at få klarlagt, hvor ofte du skal komme. Derefter kan du komme ind i et regelmæssigt indkald, som netop passer til dig og din farve.

Inddelingen er ud fra de nationale kliniske retningslinjer, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Formålet er foruden at fastlægge indkaldeintervallet blandt andet at motivere patienterne til at blive grundigere med tandbørsten og tandtråden.

Er du grøn?

Du er grøn, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller andre steder i munden. Du vil blive indkaldt til undersøgelse hos din tandlæge med 12-24 måneders mellemrum. Ved hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Hvis du vil have en tandrensning oftere, kan du sagtens bede om det, men der vil ikke være tilskud fra regionen.

Er du gul?

Du er gul, hvis du har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller andre steder i munden. Tandlægen vil vurdere, at tandlægen og dig i fællesskab kan medvirke til en bedre sundhedstilstand. Det kan for eksempel ske ved at nedsætte indtaget af sodavand, slik og lignende, begynde at bruge tandtråd eller rygeophør. Du vil blive indkaldt til én eller flere kontrolundersøgelser i løbet af et år. Afhængig af omfanget af din sygdom, vil du kunne få tilskud til tandrensning af din region mere end én gang om året.

Er du rød?

Du er rød, hvis du har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller andre steder i munden. Tandlægen vil vurdere, at du ikke selv er i stand til at gøre det bedre, og behovet for tandlægebesøg er derfor hyppigere. Du vil i de fleste tilfælde skulle hyppigere til tandlægen end patienter i den gule kategori. Der er tilskud til tandrensning og andre kontrollerende og forbyggende behandlinger fra din region i det omfang, som er nødvendigt.

En glad patient smiler | TandCity

Bestil tid online